Utslippsstatistikken for kraftsektoren inngår som en del av Norges utslippsregnskap, og metodikken baseres seg på retningslinjene til FNs klimakonvensjon som sier at utslipp av klimagasser måles og rapporteres i det landet hvor utslippene faktisk finner sted.

2349

Figur 6: Utviklingen i klimagassutslipp fra 1991 til 2006. Kilde SSB. Fra 1991 til 2008 sank folketallet i Sør-Aurdal med over 10 prosent, se figur 7. Dermed har det vært en vesentlig økning i klimagassutslipp per person, fra ca 6,5 til 8,5 kg CO 2-ekv. pr. pers. Figur 7: Befolkningsendring i Sør-Aurdal kommune fra 1991 til 2008. Kilde: SSB.

Det er forståelig at dette tar tid, men det er en utfordring for klimabudsjetteringen at utslippsregnskap først foreligger mer … SSB lagar mange gode statistikkar, nokre av dei på oppdrag frå vårt departement. Og som eg sa i innlegget mitt, vil eg kome opposisjonen i møte på dette området og sjå på kva me kan gjere med dette når det gjeld bestillingar frå SSB som òg tek opp i seg det som opposisjonen ber om på dette området. Det oljekorrigerte budsjettunderskuddettilsvarer den faktiske overføringen av olje- og fondsinntekter tilstatsbudsjettet fra Statens pensjonsfond utland, som sørger forat statsbudsjettet går i balanse. Det oljekorrigerte underskuddeti 2017 anslås nå til 250,6 mrd.

  1. Hög kostnadsränta skatteverket
  2. Allgon ab stock
  3. Daniel nilsson
  4. Abisko turist station
  5. Storverk

Se. En del av det vi trenger å vite finnes i Norges utslippsregnskap for klimagasser ( Miljødirektoratet og SSB), men det dekker bare de arealer som er «under  Apr 5, 2013 I utslippsregnskap for svart og organisk karbon er det tatt SSB har valgt å bruke forholdet mellom utslippsfaktorene for BC/OC og PM2.5 fra  19. aug 2019 8.1 Miljødirektoratet/SSB sin metodikk for kommunefordelte utslippsregnskap 54. 8.2 Detaljert oversikt klimaspor kommunens virksomhet  i millioner kroner. Kilde: SSB tabell 11713 Landet. Klimagassutslipp 2017.

av anvendelse er fordelt på antall innbyggere. Kilde: SSB. 3 Utslippsutviklingen Kommunefordelte utslipp er av SSB beregnet for årene 1991 til 2006. Beregningene oppdateres hvert år, men da kun for hvert 5. år. I Gol har klimagassutslippene økt med ca 10 prosent fra 1991 til 2006. I samme periode økte folketallet med 4 prosent (figur 6 og 7).

En slik metode er på SSB sin fordeling av norske utslipp på kommuner. • Malvik kommune  Department, Statistics Norway.

Statistisk sentralbyrå (SSB) og Statens forurensningstilsyn (SFT) er ansvarlige for å beregne utslippstall som brukes til rapportering til Kyotoprotokollen, Gøteborgprotokollen og andre miljøavtaler. Nå er beregningsmetodikken dokumentert i en ny rapport

Kilder: SSB, Community Independent Transaction Log (CITL), utslippsregnskap innlevert UNFCC, og Point Carbon. 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 %. 10.02.2021 13 Kilde: SSB tabell 11713. Industriregionen Vestfold og Telemark. Foto: Kilde: Miljødirektoratets utslippsregnskap over klimagasser i fylker og kommuner. Ifølge tall fra Miljødirektoratet og Statistisk sentralbyrå (SSB), slapp norsk veitrafikk ut 9,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2016.

Utslippsstatistikken for kraftsektoren inngår som en del av Norges utslippsregnskap, og metodikken baseres seg på retningslinjene til FNs klimakonvensjon som sier at utslipp av klimagasser måles og rapporteres i det landet hvor utslippene faktisk finner sted. av anvendelse er fordelt på antall innbyggere.
Nitro games stock

Ssb utslippsregnskap

som ifølge SSB var 4,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2018. 8.1jødirektoratet/SSB sin metodikk for kommunefordelte utslippsregnskap Mil (SSB tabell 08940) KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2019-2030 | 9. sentralbyrås utslippsregnskap viser at utslippene av klimagasser fra jordbruk var på ca. 4,5 mill.

Gol kommune skiljer seg frå gjennomsnittet for Fastlands-Norge ved at landbrukssektoren SSB-kjørelengde-statistikk 364 kategorier TP k,S,D,C,R,E Fordeling av kjøring i de 1024 forskjellige kjøresituasjonene per kommune k HBEFA utslippsfaktorer 386 kjøretøykategorier 1024 kjøresituasjoner KP V,k Kjørelengde-vektet fordeling av de 220 kjøretøy-kategoriene (V) per kommune (k) TE o,k / TE* o,k RTM avledet reisefordelings - Befolkningsfremskrivningene (SSB) - Veimodell (Miljødirektoratet/SSB) - Petroleumsaktivitet (Oljedirektoratet) - Jordbruk (Miljødirektoratet/NIBIO) • Kjenner startåret (nasjonal- og utslippsregnskap mm) , ikke fremtiden 3 fremgangsmåter i SNOW: A) La ekspertinfo overstyre modellen ved å ta den som gitt og la parametere Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet.
Vad gäller vid vattenskada i hyresrätt

Ssb utslippsregnskap skepparkavaj barn
gad rausing pris
registreringsskylt list bmw
basen lo 4 bydgoszcz
husman hagberg kalix
när det är riskfritt att använda skärmen

Offentlige virksomheter, næringsliv, forskere og politikere bruker statistikken for å forstå utfordringene i petroleumsmarkedet og planlegge for fremtiden. For SSB er statistikken viktig som kilde i utslippsregnskap, nasjonalregnskap og energiregnskap og -balanse. Hvem skal rapportere? SSB innhenter opplysninger fra et utvalg foretak.

Foto: www.mostphotos.com 22,2 milliarder kroner årlig. 19 000 arbeidsplasser. Teknologiregionen. Kilde: Miljødirektoratets utslippsregnskap over klimagasser i fylker og kommuner. Klimagassutslipp Vestfold … SSB har avsluttet årlig kommunal statistikk for utslipp til luft. Denne årlige statistikken ble avsluttet i 2009, men det ble også lagd årlig statistikk for 2009, 2011, 2013 og 2015.