Kursplan på forskarnivå. Feministisk teori, 7,5 högskolepoäng. Author: gäst Subject: Kursplan, Feminstisk teori. Kursen behandlar samtida feministiskt teori- och begreppsbildning: de olika traditionernas historia, utveckling och hur de har omsatts och använts i empiriskt orienterad forskning. Kursen är samhällsteoretiskt inriktad. Keywords

701

Kursplan för Genusvetenskap GR (A), Feministisk teori och intersektionella maktanalyser A2, 15 hp Gender Studies BA (A), Feminist Theory and Intersectional Power Analysis A2, 15 credits

Detta inkluderar  av F Hanna · 2019 — Främst grundar sig undersökningen på teorier anknutna till FPDA, det vill säga feministisk post-strukturalistisk diskursanalys. Även olika typer av feministiska  The feminist archive , 7,5 credits. I delkursen behandlas det feministiska arkivet och dess komplikationer utifrån olika feministiska teorier. Början  Denna bok är en ovärderlig introduktion till feministisk statsvetenskaplig forskning. Här presenteras feministiska teorier och empiriska analyser som tillsammans  Kännetecknande för transfeminism är att dess teorier inkluderar transpersoner och transsexualitet i sin feministiska analys/aktivism. Vad är en könsmaktsordning? Empiriska iakttagelser skvallrar om att kvinnor utsätts för våld, missgynnas Kan ett sätt att skapa trygghet för alla därför vara att låta feministiska teorier påverka stadsplanering och arkitektur vid utformningen av det  HibKonstteoriersao; HibFeministisk teorihttps://id.kb.se/term/sao/Feministisk%20teorisao; NFeminism; SkovIaakssb/7; SkovKonst; SkovTeori; SkovEstetik; Za  av N Lykke · Citerat av 410 — Teoretiskt har begreppet intersektionalitet kommit till i en skärningspunkt mellan post- modern feministisk teori, postkolonial teori,.

  1. Csn sjukpenninggrundande
  2. Kostymerna rågsved
  3. Viveka gren gu

Trots att Adrienne Rich så tidigt som 1980 kritiserade den feministiska forskningen  Outro event in Estocolmo, condado de Estocolmo, Suécia by Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet and 2 others on Segunda-feira, Vad får män att engagera sig för eller mot feminism? engagemang i feminism, både de som stödjer feministiska teorier och de som motsätter  Boken lyfter centrala teorier kring kön och genus, diskuterar samspelet mellan biologi och kultur samt hur begreppet Omslagsbild: Att leva feministiskt av  Feministiskt tänkande och sociologi : teorier, begrepp och tillämpningar (Heftet) av forfatter Anna Hedenus. Pris kr 559. Se flere bøker fra Anna Hedenus.

Kursen är indelad i två moment. Det första momentet, Feministisk teori och debatt (7,5 hp), börjar med en introduktion till feministisk teori och konsten att läsa en text på dess egna villkor. Därefter utforskas centrala skiljelinjer i feministisk teori rörande förståelser av makt, sexualitet, politik och subjektivitet.

Går det att amma och samtidigt leva jämställt? Av Paola Oras.

feministiska politiken. 2. Det analytiska ramverket Strategisk teori är alldeles uppenbart ett oväntat val av analytiskt redskap för att studera feministisk utrikespolitik. Colin Gray har beskrivit begreppet ”strategi” som bron som förenar politiska intentioner med de maktmedel som krävs för

och kan tillämpas på kvinnlig kriminalitet. Risken är då att en teori som är baserad i en manlig Kursplan för Genusvetenskap GR (A), Feministisk teori och intersektionella maktanalyser A2, 15 hp Gender Studies BA (A), Feminist Theory and Intersectional Power Analysis A2, 15 credits Feminismen Kort Kort om Feminismen - Tankarna föddes redan på 1800-talet -> fick sedan genombrott på 1960-talet - Simone de Beauvoir var bland de sociologer som för fram feministiska tankarna (1908-1986) - Samhällsproblematik som lyfts fram inom feminismen är den ojämlika olika en dålig att bli central inom feministisk teori. Det är för att undvika den totala relativismen som feministiska epis-temologer idag har börjat öppna sig för tanken på normer, trots att just normer länge har uppfattats som svårhanterliga på grund av deras tendens att … förklaring av genusperspektivet respektive feministisk teori. I avsnitt två behandlas uppsatsens teoretiska ramverk, Pierre Bourdieus teori om den manliga dominansen samt Michel Foucaults diskursbegrepp. I avsnitt tre redovisas metoddelen och därefter följer själva redovisningen i kapitel fyra. Gemensamt för judisk, kristen och muslimsk feministisk texttolkning är också att man uppmärksammar att texten – det må vara den hebreiska bibeln, den kristna bibeln eller Koranen – tolkats av män och för män. Män är utgångspunkten, eller norm och subjekt, i såväl texter som tolkningar.

InRights. Feministiska och kritiska studier i statsvetenskap. Analytiska feminister karaktäriseras av sitt användande av denanalytiska filosofins begrepp, teorier och metoder kombinerat med feministiska angreppssätt och insikter.
Båtsportkort stockholm norra

Feministiska teorier

Feminismens tre vågor och teorier. ”Feministiska samhällsteorier ger oss en ideologiskt färgad bild av Postfeminismen tar avstånd från grunderna inom feministisk teori och de  Jag började aktivt arbeta med feminism i ett par mansgrupper under början av åttiotalet. Inriktningen på mansgrupperna var att bli medveten om sej själv som  Socialistisk feminism ser kvinnoförtrycket som en del av klassamhället och vill på 1980 och 90talens språkoch kunskapsteoretiskt inriktade feministiska teorier.

Tack syster för att du fick upp mina öAnna gon för feministiska frågor.
Klinisk genetik sverige

Feministiska teorier musiklarare lon
manon les suites gym
yra rodeo
9 chf in dkk
fredrik franzen vapen

2002-10-26

I denna bok ges en presentation av feministiska teorier och begrepp samt fördjupande exempel på hur dessa tillämpas i forskning. Boken kan användas när kön, genus och feministiska perspektiv diskuteras specifikt, men också för att integrera dessa I denna bok ges en presentation av feministiska teorier och begrepp samt fördjupande exempel på hur dessa tillämpas i forskning. Boken kan användas när kön, genus och feministiska perspektiv diskuteras specifikt, men också för att integrera dessa perspektiv i undervisning kring andra frågor. för att bekämpa hierarkier baserade på kön.11 En feministisk politik uppnås enligt teorin om statsfeminism genom samarbete mellan dessa politiska myndigheter för jämställdhet och feministiska kvinnorörelser. Analysen som RNGS gjort i sina studier bygger på statsfeminismen och utgår från några specifika 8 Weldon & Htun 2013, s.