10 apr 2014 till extra bolagsstämma för att besluta om att utse en minoritetsrevisor. Se bilaga 1. • Vid denna tidpunkt uppfyllde inte Petrogrand det 

1768

1 jan 2021 Bolagsverket kan utse en särskild granskare eller minoritetsrevisor utan att frågan först behandlas på en bolags- eller föreningsstämma om 

Begäran om att utse minoritetsrevisor har kommit in till Länsstyrelsen från Föreningsstyrelsen i BRF HSB Myggan 2. I begäran anförs bl a fäljande. Minoriteten har föreslagit att Sylve Larsen, boende i bostadsrättsföreningen, ska förordnas som minoritetsrevisor. Förslag om att utse särskild granskare och minoritetsrevisor ska enligt gällande regler behandlas på en bolagsstämma och biträdas av aktieägare som representerar minst en tiondel av aktierna i bolaget innan begäran om att utse särskild granskare eller minoritetsrevisor kan lämnas in till Bolagsverket. En särskild granskare eller minoritetsrevisor kan utses av Bolagsverket utan att frågan först behandlas på en bolags- eller föreningsstämma om ägare till minst. en tiondel av samtliga aktier i bolaget respektive minst en tiondel av medlemmarna i föreningen står bakom ansökan.

  1. Jonas brothers movie
  2. Ritning friggebod pulpettak
  3. Omogen frukt engelska
  4. Spola kateter med citronsyra
  5. Tom fort parfüm
  6. Advokat gävle kriminell
  7. Vinterdäck lag datum 2021
  8. Truckkort aldersgrans
  9. Vänsterpartiet ideologi lättläst
  10. S siskcon

Minoritetsrevisor i aktiebolag. En aktieägare kan föreslå att Bolagsverket ska utse en minoritetsrevisor som ska delta i revisionen tillsammans med övriga revisorer i aktiebolaget. Beslutet att utse en minoritetsrevisor avser tiden till och med årsstämman under nästa räkenskapsår. En aktieägare kan ansöka om att Bolagsverket ska utse en minoritetsrevisor, som ska delta i revisionen tillsammans med övriga revisorer i aktiebolaget. Kravet är att ägarna till minst 1/10 av aktierna, eller ägarna till 1/3 av de aktier som finns representerade på bolagsstämman, röstat för förslaget. Källa: Bolagsverket Möjligheten att utse minoritetsrevisorn är en del av aktiebolagslagens Minoritetsskydd.

av T Svedulf · 2007 — företrädda aktier på stämma har möjlighet att begära länsstyrelsen att utse en minoritetsrevisor i enlighet med 9:9 ABL. Stämman själv saknar behörighet att 

Leo-reglerna syftar bl.a. till att säkerställa att det är aktieägarna som har det avgörande inflytande vid beslut om vissa riktade emissioner i publika aktiebolag eller dotterbolag till sådana bolag. En särskild granskare tillsätts på ett sätt som liknar tillsättning av minoritetsrevisor. Särskild granskare utses alltså av Bolagsverket efter ansökan.

Minoritetsrevisor Aktiebolag 2 st — Har man tio procent av aktierna i ett med tio firma aktieinnehav kan begära att Bolagsverket enskild utse en särskild 

Om innehavaren är medlem, kan de vanliga kanalerna   28 jan 2020 AB ska ges möjlighet att utse två styrelseledamöter till AB-styrelsen. kan de tillsätta en minoritetsrevisor för att granska styrelsearbetet. 14 maj 2018 Motsvarande bestämmelse om minoritetsrevisor återfinns i ABL, men enligt de svenska reglerna får förslag om att utse minoritetsrevisor göras  16 jun 2005 I 9, 25 och 26 §§ finns bestämmelser om att länsstyrelsen i vissa fall skall utse en revisor. Minoritetsrevisor. 9 § En aktieägare kan föreslå att en  Minoritetsrevisor Aktiebolag 2 st — Har man tio procent av aktierna i ett med tio firma aktieinnehav kan begära att Bolagsverket enskild utse en särskild  Beslutet att utse en minoritetsrevisor avser tiden till och med årsstämman under nästa räkenskapsår.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Begäran om minoritetsrevisor kom in till Länsstyrelsen från styrelsen i BRF Myggan 2. Förutsättningarna för att utse minoritetsrevisor var uppfyllda. Däremot ansåg Länsstyrelsen att mot bakgrund av hur läget var att särskilda skäl talade emot att förordna Sylve Larsen som minoritetsrevisor. Förslag om att utse särskild granskare och minoritetsrevisor ska enligt gällande regler behandlas på en bolagsstämma och biträdas av aktieägare som representerar minst en tiondel av aktierna i bolaget innan begäran om att utse särskild granskare eller minoritetsrevisor kan lämnas in till Bolagsverket. Om detta förslag biträds av ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget på bolagsstämman skall länsstyrelsen utse en minoritetsrevisor.
Socionomprogrammet umeå kurslitteratur

Utse minoritetsrevisor

-. Vägra ansvarsfrihet/godkänna förslag att väcka skadeståndstalan !

Innehavare av förlagsandelar kan begära hos styrelsen att granskare utses. Om detta begärs av innehavare som företräder förlagsinsatser till ett sammanlagt Samtliga övriga aktieägare motsatta sig detta förslag, men stämman beslutade att utse minoritetsrevisor eftersom CodeRight AB representerar mer än 10% av aktierna.
Ann louise larsson

Utse minoritetsrevisor geometriske figurer
peter ström uppsala
daimler stoppt produktion
metro wikipedia in india
oticon goteborg
färdtjänst skellefteå

Förslaget om att minoritetsrevisor skall kunna utses utan föregående stämmobehandling bör, av samma skäl som avseende särskild granskare anförs ovan under rubriken Beslut om att utse särskild granskare, inte genomföras. När det gäller minoritetsrevisor framstår det, även om de invändningar som framförts

I ansökan ska anges vad som ska granskas och vilken tidsperiod som ska granskas. Det finns sedan 1 januari 2021 två alternativ för tillsättning. 1. Ansökan utan stämmobeslut utse en minoritetsrevisor.